ENKM Školy Základní škola praktická a speciální Kroměříž

Základní škola praktická a speciální Kroměříž

1. máje 209/14

Byla zřízena v Kroměříži jako pomocná škola dle zák. č. 86 z roku 1920. Do jedné třídy nastoupilo 18 žáků. Byla umístěna do měšťanské školy Karoliny Světlé. V dalším roce se škola rozšířila, a proto byla přemístěna na Riegrovo nám. na roh se Šafaříkovou ulicí, kde je dosud školní jídelna. Za okupace byla škola přestěhována do nové budovy COPT až do r. 1945. Pak byla škola přestěhována zpět na Riegrovo nám. Postupně po opravách měla škola až 7 tříd. Škola se opět přestěhovala do budovy měšťanské školy K. Světlé. Byly vybudovány odborné pracovny, dílny, šatny a místnosti pro mimoškolní aktivity žáků. Na škole byly experimentálně prověřovány nové osnovy. Byly zpracovány vzorové metodické příručky. Ve školním roce 1980/81 bylo v 15 třídách zvláštní školy 172 žáků. Později je přejmenována na ZŠ praktickou a speciální.

Historické názvy

1930 – Pomocná škola
1950 – Zvláštní škola
2010 – ZŠ praktická a speciální

Ředitelé

Ladislav Šamánek
Antonín Hladký
Milena Tunkerová
1930–1941 František Waisser
1941–1945 František Kadlec

Webové stránky

www.zs1maje-km.cz
Základní škola praktická a speciální Kroměříž, zdroj: Patka 30. 3. 2022
zdroj: Patka 30. 3. 2022

Zdroje

VAŠÍČKOVÁ, Jiřina. 50 let trvání zvláštní školy v Kroměříži. Zpravodaj města Kroměříže. 1981, (7-8), s. 127-129.

Základní škola praktická a speciální Kroměříž. In: http://www.zs1maje-km.cz