ENKM Osobnosti Zuzana Švabinská

Zuzana Švabinská

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 15. 3. 1912, Praha

Datum a místo úmrtí

† 4. 6. 2004 (92 let), Praha

Obor působení

výtvarné umění, malířství

Vzdělání

Vyšší dívčí škola v Praze
Dívčí reálné gymnázium Elišky Krásnohorské (dříve Minerva)v Praze

Zaměstnání

V roce 1937 nastoupila do Uměleckoprůmyslového muzea v Praze jako muzejní dokumentátorka

Propagátorka díla malíře a grafika Maxe Švabinského, pro kterého pracovala jako osobní asistentka

Rodina

Max Švabinský
otec Rudolf Vejrych
matka Anna roz. Procházková

Působil(a)

Praha, Kroměříž

Komentář

Dcera malíře Rudolfa Vejrycha (1882 – 1939) a Anny Procházkové. V roce 1932 se její matka provdala za malíře a grafika Maxe Švabinského. Po smrti Anny, v roce 1945, Švabinský Zuzanu adoptoval. Byla mu oporou v životě i v tvůrčí práci. Soustavně se věnovala péči o jeho umělecký odkaz a podílela se na realizaci řady výstav, např. na expozici prací Švabinského v Kroměříži a v Jízdárně pražského hradu na přelomu let 1973/74. osobně stála u zrodu všech podob Památníku Maxe Švabinského v Kroměříži.
Jako čestná členka výboru se podílela na činnosti ŠKPVU v Kroměříži. Tato spolupráce dala vzniknout řadě výstav, přednášek, slavnostních večerů i publikací a tisků grafických listů.
Je autorkou knihy vzpomínek Světla paměti (2002), v nichž se také vyznává se svého vztahu ke Kroměříži.

Pohřben(a)

Praha Vyšehrad 3/18

Zdroje

Zuzana Švabinská. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 16. 5. 2022