ENKM Objekty Pomníky Žižkův kamenný památník

Žižkův kamenný památník

(odstraněný)

Hanácké náměstí

Komentář

ŽIŽKŮV KAMENNÝ PAMÁTNÍK byl vybudován na nádvoří kasáren 3. pěšího pluku Jana Žižky z Trocnova v Kroměříži v rámci oslav 20. výročí jeho založení v květnu 1937.
Základní kámen byl slavnostně položen v historický den založení pluku 15. března 1937. Prstě z bojišť pluku a seznam padlých hrdinů byly vloženy do pomníku 15. května 1937. Slavnostní obřad vykonal velitel sboru div. gen. Vojtěch Luža. Území republiky je znázorněno žulovými kvádry, jež pluku věnovaly: z území Čech Šilika, a. s., Praha z lomu Čejřov — z území Moravy Mrakotinské kamenolomy, a. s. v Mrakotíně — z území Slovenska Legiolom společnost s r. o., Bratislava z lomu v Turanech — a z území Podkarpatské Rusi Užhorodský kamenolom z lomu Radvanka u Užhorodu. Sloup ze slezské žuly, znázorňující historii pluku, daroval kamenoprůmyslník Ing. Petr Holec (29. 6. 1881 - 10. 2. 1943) z Kroměříže.
Základní žulový balvan, symbolizující pluk, pochází z okolí Kroměříže z pozemků statkáře Dr. Friese u Roštína. Trocnovský kámen, na němž je umístěn husitský palcát, daroval pluku Trocnovský odbor sokolské župy Husovy v Českých Budějovicích. Kámen byl dne 2. května 1937 dovezen a odevzdán pluku Autoklubem RČS, odbor České Budějovice. Památník byl umístěn na vyvýšeném betonovém základě, vpředu s květinovou výzdobou českého lva. Původní výška pomníku byla 4,45 m. Byl postaven před legendárním Žižkovým dubem, zasazeným 28. října 1936. Pomník byl na obou stranách ozdoben květinovým a travnatým záhonem, v němž byly zasazeny lípy. Pomník byl svou myšlenkou i provedením výsledkem práce příslušníků pluku.
Pomník byl odstraněn v roce 2009 v rámci převodu Žižkových kasáren na město Kroměříž. Kamenné části pomníku byly odvezeny do kamenictví Granit Holec. Kameny byly později sešrotovány, bohužel i se schránkou ve které byla uložena kronika.
, zdroj: Patka 30. 8. 2007
zdroj: Patka 30. 8. 2007
, zdroj: Aleš Karban 20.02.2023 - 1937 odhalení pomníku
zdroj: Aleš Karban 20.02.2023 - 1937 odhalení pomníku
, zdroj: Petr Sedláček 2.7.2015 - areál společnosti Granit Holec
zdroj: Petr Sedláček 2.7.2015 - areál společnosti Granit Holec