ENKM Školy Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž (COPT)

Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž (COPT)

Nábělkova 539/3

Po zániku řemeslných cechů v r. 1859, které zajišťovaly odborné profesní vzdělávání, začala v r. 1870 ve městě působit Opakovací škola pro učně živnostníků. V r. 1875 se změnila na Pokračovací školu řemeslnickou, která byla zaměřena na tyto živnosti: ševcovství, krejčovství a obuvnictví. V r. 1888 byla založena Průmyslová škola opakovací a byla umístěna v budově školy Palackého. V čele školy stál správce František Slavinger. Nové budovy se dočkali učni až v r. 1940 a v r. 1946 byla škola přejmenována na základní odbornou školu. V r. 1948 školu převzal největší z kroměřížských podniků Pal Magneton a škola se zaměřila na kovodělnou a elektrotechnickou výchovu. Bylo také zřízeno Středisko pracujícího dorostu. Od r. 1963 vzniklo vedle samostatné učňovské školy i Odborné učiliště při n.p. Pal Magneton. V r. 1984 vzniklo Střední odborné učiliště strojírenské. V devadesátých letech škola navázala spolupráci s Nizozemskem a ve školní budově vznikly školy: škola pro dvouleté obory a škola pro čtyřleté obory. V r. 1994 byl jednotný název Centrum odborné přípravy technické. V r. 2001 převzal školu Zlínský kraj a škola získala také odloučené pracoviště na Lindovce z bývalého zemědělského učiliště. Od r. 1905 nese škola název Střední škola - Centrum odborné přípravy technické.
Ředitelé:
Josef Kostiha 1946–1952
Štěpán Kosinář 1948
Alois Vožda
Vilém Dolníček
Josef Žíla
Jindřich Mičík 1971 každá škola má svého ředitele
Zdislav Fischer 1963 každá škola má svého ředitele
Jaroslav Mikšík 1982–1997
Stanislav Minařík 1997–2001
Jarmila Gabrielová dočasné vedení
Antonín Hubáček dosčasné vedení
Miroslav Školoudík 2002–2012
Bronislav Fuksa 2012-

Historické názvy

1870 – Opakovací škola pro učně živnostníků
1875 – Pokračovací škola řemeslnická
1888 – Průmyslová škola opakovací
1939 – Obchodní akademie a Pokračovací škola
1946 – Základní odborná škola a Středisko pracujícího dorostu
1948 – Středisko pracujícího dorostu
1952 – Odborné učiliště státních pracovních záloh č. 22 Olomoucké oblasti
1957 – zrušení střediska
1958 – Učňovská škola a Učňovské středisko
1963 – Odborné učiliště při n. p. Pal Magneton
1975 – Střední učiliště strojírenské
1984 – Střední odborné učiliště strojírenské
1991 – Odborná škola
1992 – Střední odborná škola
1993 – Integrovaná střední škola
1994 – Centrum odborné přípravy technické
2005 – Střední škola - Centrum odborné přípravy technické

Ředitelé

František Slavinger
Alois Vožda
Vilém Dolníček
Jindřich Mičík
1946–1952 Josef Kostiha
1946– Štěpán Kosinář
1963– Zdislav Fischer
1971– Josef Žíla
1982–1997 Jaroslav Mikšík
1997–2001 Stanislav Minařík
2001–2002 Jarmila Gabrielová - dočasné vedení
2001–2002 Antonín Hubáček - dočasné vedení
2002–2012 Miroslav Školoudík
2012– Bronislav Fuksa

Webové stránky

coptkm.cz
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž (COPT), zdroj: Patka 14. 4. 2022
zdroj: Patka 14. 4. 2022

Zdroje

SOBEK David. Kroměříž - Hanácké Athény IX. aneb z historie kroměřížských škol a školek. Kroměřížský zpravodaj. 2020, (9), s.17.

Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž. In: https://coptkm.cz/