ENKM Objekty Budovy Židovský dům

Židovský dům

Riegrovo náměstí 265/6

Komentář

MonumNet uvádí čo. 55.
Na domě je umístěna pamětní deska akademickému malíři Vladimíru Škrancovi.
Barokní okrajový dům židovské zástavby na hranici vnitřního křesťanského města. Budova využívala úzkého prostoru separační zdi, která již neexistuje od pol. 19. stol.
Výrazný jednopatrový dům s půdním polopatrem, dříve patrně pouze s vysokou atikovou zdí, byl vybudován v sousedství dříve přízemních domů řemeslníků.

NPÚ

35891/7-6009, 1000147711

Ústřední seznam kulturních památek

35891/7-6009, 1000147711
, zdroj: Patka 17. 1. 2022
zdroj: Patka 17. 1. 2022

Pamětní desky

Škranc Vladimír

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.