ENKM Objekty Budovy Židovský dům

Židovský dům

Moravcova 261/5

Komentář

MonumNet uvádí čo. 7.
Měšťanský dům raně barokního původu, zbudovaný na konci 17. století při obnově zástavby židovské čtvrti. Průčelí se čtyřmi okenními osami a pilastrovým členěním ukrývá hodnotnou dispozici se sklepy a přízemím pod barokními klenbami. Za portálem je chodba do dvora, z níž jsou přístupné jednotlivé místnosti s výsečovými klenbami.

NPÚ

23035/7-6009, 1000134019

Ústřední seznam kulturních památek

23035/7-6009, 1000134019
, zdroj: Patka 30. 1. 2022
zdroj: Patka 30. 1. 2022

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.