ENKM Objekty Budovy Židovský dům

Židovský dům

Moravcova 260/7

Komentář

MonumNet uvádí čo. 9.
Patrový měšťanský dům s půdním polopatrem a drobným trojúhelným štítem v hlavním průčelí, situovaný v severozápadní frontě ulice Moravcovy. Objekt v bývalé židovské čtvrti byl vystavěn koncem 17. století v místech starší zástavby.

NPÚ

29451/7-6009, 1000140829

Ústřední seznam kulturních památek

29451/7-6009, 1000140829
, zdroj: Patka 30. 1. 2022
zdroj: Patka 30. 1. 2022