ENKM Objekty Budovy Židovský dům

Židovský dům

Moravcova 258/11

Komentář

MonumNet uvádí čo. 13.

Raně barokní jednopatrový dům s polopatrem a atikou, s asymetrickou dispozicí a s průjezdem v bočním traktu zřejmě na místě staršího renesančního objektu. V přízemním sálku dochována klenba s koutovými výsečemi. Kvalitní doklad obnovy zástavby židovské čtvrti v pozdním 17. století.

NPÚ

21289/7-6009, 1000132166

Ústřední seznam kulturních památek

21289/7-6009, 1000132166
, zdroj: Patka 30. 1. 2022
zdroj: Patka 30. 1. 2022

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.