ENKM Objekty Budovy Židovský dům

Židovský dům

Moravcova 254/14

Komentář

MonumNet uvádí čo. 16.
Raně barokní jednopatrový dům zbudoval zřejmě koncem 17. století stavitel M. Parst v rámci obnovy židovské čtvrti. Na široký průjezdný dům při ulici navazuje užší, patrové dvorní křídlo. V interiérech raně barokní klenby. Rekonstrukce proběhla koncem 20. stol. včetně fasády.

NPÚ

20367/7-6009, 1000131195

Ústřední seznam kulturních památek

20367/7-6009, 1000131195
, zdroj: Patka 15. 1. 2022
zdroj: Patka 15. 1. 2022
, zdroj: Patka 30.4.2015
zdroj: Patka 30.4.2015