ENKM Objekty Budovy Židovský dům

Židovský dům

Moravcova 253/12

Komentář

MonumNet uvádí čo. 14.

Patrový měšťanský dům, s fasádami členěnými horizontálními římsami, situovaný na východní straně ulice Moravcovy. Objekt s klenutým přízemím, plochostropými patry a sedlovou střechou, vznikl v 18. století v místech starší zástavby. Dům je součástí výstavby židovského ghetta. Má již novodobou fasádu. Původní je pouze vstupní portál.

NPÚ

41043/7-6009, 1000153135

Ústřední seznam kulturních památek

41043/7-6009, 1000153135
, zdroj: Patka 15. 1. 2022
zdroj: Patka 15. 1. 2022