ENKM Objekty Budovy Židovský dům

Židovský dům

Moravcova 250/8

Komentář

Dům je součástí výstavby v židovském ghettu, situovaný na široké parcele, vyrostl při obnově židovské čtvrti koncem 17. století. Z té doby zůstal rozvrh pětiosého průčelí, střední průjezd i některé interiérové klenby. Další úpravy proběhly v 19. a 20. století. Fasáda je již novodobá. Dům má původní zaklenutý portál.

NPÚ

20722/7-6009, 1000131566

Ústřední seznam kulturních památek

20722/7-6009, 1000131566
, zdroj: Patka 15. 1. 2022
zdroj: Patka 15. 1. 2022