ENKM Objekty Budovy Židovský dům

Židovský dům

Moravcova 249/6

Autor

Felix Skibinský

Komentář

Dům má renesanční stavební jádro. Patrový dům s komplikovaným stavebním vývojem. Dům končil městskými hradbami. Renesanční a a barokní konstrukce reprezentuje bohatá členitá neobaroková fasáda se secesními prvky. Koncem dvacátého století proběhla oprava střechy a byly odstraněny zbytky hradby v zadním traktu domu.
17. stol. barokní přestavba
Trojosé průčelí kvalitně upraveno kolem roku 1903 podle návrhu Felixe Skibinského v secesním duchu s využitím vegetabilních i figurálních motivů.

NPÚ

18979/7-6009, 1000129713

Ústřední seznam kulturních památek

18979/7-6009, 1000129713
, zdroj: Patka 17. 1. 2022
zdroj: Patka 17. 1. 2022

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.