ENKM Objekty Budovy Židovská radnice / židovský obecní dům

Židovská radnice / židovský obecní dům

Moravcova 259/9

Autor

Giovanni Pietro Tencalla

Komentář

MonumNet uvádí též čo. 11.
V objektu sídlila židovská samospráva a bydlel zde i rabín (poslední rabín Joachim Astel - viz osobnosti). Uvádí se, že zde byla i zimní modlitebna. Je to barokní dům s krásným průčelím. Nad vchodem je umístěn znak biskupa Wolfganga Hannibala ze Schrattenbachu. V 1. pol. 18. stol byly provedeny stavební úpravy. Zásadní rekonstrukce proběhla v letech 1975-1980, kdy byl dům dispozičně přestavěn a zústala jen přední stěna domu. V osmdesátých letech 20. stol. zde sídlilo okresní kulturní středisko, po jeho zrušení školský úřad a poté jej dostala zpět židovská obec. V současné době je dům v soukromém vlastnictví. Před budovou jsou umístěny kameny zmizelých - vzpomínka na posledního židovského rabína.

Dne 6. listopadu 2017 byly před budovou nainstalovány kameny zmizelých připomínající rodinu posledního kroměřížského rabína Dr. Joachima Astela.

NPÚ

33532/7-6009, 1000145182

Ústřední seznam kulturních památek

33532/7-6009, 1000145182
, zdroj: Patka 6. 11. 2017
zdroj: Patka 6. 11. 2017

Pamětní desky

Kameny zmizelých - Astel Joachim a jeho rodina

Informační smaltované tabulky

Židovská radnice

Zdroje

Židovská radnice/ židovský obecní dům. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-01-31]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.