ENKM Objekty Jiné Zeď židovského ghetta

Zeď židovského ghetta

Tylova 232/2

Autor

Giovanni Pietro Tencalla

Komentář

Vysoká ohradní zeď, která v minulosti oddělovala křesťanskou část města od židovského ghetta. Nechal ji vystavět Karel z Lichtesteinu-Castelcorna jako součást urbanistického plánu, který provázel celkovou rekonstrukci města po třicetileté válce. Ghetto se rozkládalo na východ od kostela P. Marie a bylo vymezeno dnešními ulicemi Tylovou a Moravcovou. "Separační" zeď dnes uzavírá jedno z nejpůvabnějších kroměřížských zákoutí mezi Emeritním domem a farním kostelem. Vpadlé plochy v jejích nikách ze strany obrácené k chrámu byly původně zdobeny dnes již ztracenými malbami s výjevy ze života Vykupitelovy matky Marie. Jejich pravý účel byl vůči obyvatelům ghetta podobně provokativní jako u dvojice mariánských sousoší, dnes přenesených na předměstí Sladovny.
Dnes jsou niky opět vyzdobeny malbami. Část separační zdi patři k domu č.p. 232/2 v Tylově ulici, na kterém je i umístěna Spáčilova deska. Další část zdi je ve farní zahradě emeritních domů.
, zdroj: Patka 12. 6. 2016
zdroj: Patka 12. 6. 2016

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.

Separační zeď (Kroměříž). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-02-01]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

, zdroj: Patka 24.7.2020
zdroj: Patka 24.7.2020