ENKM Osobnosti Zdeněk Vašíček

PhDr. Zdeněk Vašíček

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 20. 5. 1933, Brno

Datum a místo úmrtí

† 13. 4. 2011 (77 let), Brno

Obor působení

archivnictví, dějiny, archeologie, filozofie

Vzdělání

1957 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obory filosofie a historie
1966–1968 postgraduální studium muzeologie na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně (dnes Masarykova univerzita) v Brně
1970 doktorát složil na Filozofické fakultě University Palackého v Olomouci roku

Zaměstnání

1957–1959 kroměřížský archiv
1959–1970 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
1969–1971 Moravské zemské muzeum v Brně
1973–1981 dělník
1981 emigrace
1998–2005 člen oborové rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pro dějiny české literatury a teorii literatury

Rodina

otec Květoslav Vašíček
bratr Pavel Vašíček

Komentář

byl disidentem a prvosignatářem Charty 77
V roce 1966 se stal členem KSČ, roku 1970 byl ovšem vyloučen.
1972–1973 byl vězněn za trestný čin podvracení republiky
V zahraničí žil v několika zemích, postupně přednášel na univerzitách v Římě, Cambridgi, Bochumi a Paříži, po sametové revoluci působil také na domácích vysokých školách v Brně a Praze.

Zdroje

Zdeněk Vašíček. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-05-11]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 11. 9. 2021