ENKM Osobnosti Zdeněk Kaňák

Zdeněk Kaňák

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 4. 10. 1910, Brno

Datum a místo úmrtí

† 4. 10. 1991 (81 let), Brno

Obor působení

hudba, vzdělávání, odborná literatura

Vzdělání

hudební vzdělání - škola Moravan v Kroměříži
PřF MU v Brně, také přednášky z hudební vědy na FF MU v Brně

Zaměstnání

gymnázia a průmyslové školy (matematika a chemie)v Třebíči a později v Brně (výuka hudební výchovy a hudební pedagogiky)
pedagog na Pedagogické fakultě v Brně (1. pol. 50. let. 20. století)
vedoucí kabinetu hudební výchovy a působení na LŠU při Krajském ústavu pro další vzdělávání učitelů v Brně

Rodina

syn Milan Kaňák nar. 1955
dcera Eva Kaňáková

Komentář

Vyučoval také na konzervatoři, ale souběžně napsal i řadu zpěvníků, učebnic, metodických materiálů a vedle své organizační a přednáškové činnosti se uplatňoval jako sbormistr.

Zdroje

MŠ. Zdeněk Kaňák. In: Encyklopedie města Brna [online]. Brno, 21.2.2014 [cit. 202-01-15]. Dostupné z: encyklopedie.brna.cz

Naposledy aktualizováno: 15. 1. 2021