ENKM Osobnosti Zdeněk Duchoslav

Zdeněk Duchoslav

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 3. 10. 1929, Brno

Datum a místo úmrtí

† 18. 2. 2015 (85 let), Brno

Obor působení

hudba, vzdělávání

Vzdělání

1948 reálné gymnázium v Brně - maturita
1951 brněnská konzervatoř u Františka Schäfra
1961 JAMU u Ludvíka Kundery

Zaměstnání

1957–59 učil na Vyšší hudební škole v Kroměříži
1959 na ostravské konzervatoři

Rodina

manželka Věra Čanová (klavíristka)

Komentář

Vystupoval jako sólový klavírista, v jehož repertoáru zaujímala zvlášť významné místo díla Leoše Janáčka.

Zdroje

ADÁMKOVÁ, Hana. Zdeněk Duchoslav. In: Český hudební slovník osob a institucí [online]. Brno: Ústav hudební vědy FF MU, 23.11.2010 [cit. 2020-10-22]. Dostupné z: www.ceskyhudebnislovnik.cz

Naposledy aktualizováno: 7. 2. 2022