ENKM Objekty Jiné Zámecké Služební schodiště

Zámecké Služební schodiště

Sněmovní náměstí

Autor

Černoch Jan

Komentář

Jednoduché dvouramenné schodiště, situované do jižního kouta vstupního křídla, sloužila biskupským úředníkům, návštěvníkům vrchnostenských kanceláří a zámeckému personálu. Výzdobu získalo až ve 20. stol. v podobě pětapadesáti převážně fiktivních portrétů olomouckých biskupů od počátku po Karla Lichtensteinu-Castelkorna. Jejich autorem byl kolem roku 1670 Jan Černoch.
, zdroj: PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.
zdroj: PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.