ENKM Objekty Jiné Zámecké Manské schodiště

Zámecké Manské schodiště

Sněmovní náměstí

Autor

Dieussard Jean Baptiste

Komentář

Nachází se v západním koutě zámeckého nádvoří a vede z přízemí do druhého patra severozápadního křídla k Lennímu sálu. Další sochařské alegorie Jeana Baptista Dieussarda v nikách podest se vztahují k atributům soudní moci, vykonávané biskupem v Lenním sále nad podřízenými leníky - many (rozpoznány jsou prozatím jen štukové figury Statečnosti, Vladády, Rozvahy a Nutnosti).

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.