ENKM Objekty Jiné Zámecké Knížecí schodiště

Zámecké Knížecí schodiště

Sněmovní náměstí

Autor

Jean Baptiste Dieussard

Komentář

Tříramenné reprezentační schodiště v ose severovýchodního křídla zámku spojuje ústřední halu sala terreny v suterénu (a tím i parter Podzámecké zahrady) s portikem vnitřního nádvoří. Dál vede k audienčním a poradním sálům a biskupovým apartmánům v prvním patře. Odtud pokračuje ke vstupu do obrazárny. Štuková sochařská výzdoba, jež je dílem Jeana Baptisty Dieussarda z let 1690-1695, představuje deset mužských a ženských alegorií panovnických ctností (Knížecí sláva, Odměna, Síla, Zásluha, Dokonalost, Státní zájem, Boží milost, Moudrost a Hrdinství, sedmá z plastik není identifikována).
, zdroj: PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.
zdroj: PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.