ENKM Objekty Jiné Zámecká věž

Zámecká věž

Sněmovní náměstí 1/2

Autor

Stanislav Thurzo

Komentář

Stavebně nejstarší část zámku je zámecká věž, která pochází z dob biskupa Stanislava Thurza. Vyhlídková terasa je samostatně přístupná. Původně přízemím věže procházel vstup z města do hradního nádvoří. Zachoval se lomený oblouk vstupní brány s profilovaným ostěním i plochou pro zaklesnutí padacího mostu. Nejreprezentativnější podobu měla jižní fasáda věže, která směřovala do náměstí. Nad vstupem se nacházel vlys se jménem biskupa Thurza. Nad ním bylo malované pole, kde se nacházel oslavný nápis, který se částečně dochoval a souvisel s návštěvou českého krále Vladislava Jagellonského v r. 1509. Jeho autorem byl pravděpodobně Bohuslav Hasištenjský z Lobkovic. V patře se nacházel arkýř a pod ním dva znaky - olomouckého biskupství a královský znak Jagellonců.
, zdroj: Patka 20. 10. 2017
zdroj: Patka 20. 10. 2017