ENKM Objekty Jiné Zámecká sala terrena

Zámecká sala terrena

Sněmovní náměstí 1/2

Autor

Filip Alberto Lucchese

Komentář

Sala terrena je nositelkou ojedinělého ikonografického programu, založeného na příbězích Ovidiových Proměn a zejména na tématu věčného proměňování živoucí přírody a koloběhu času. Příznačné je harmonické spojení literárního programu s architektonickým prostorem a jeho uměleckým pojetím. Stavba podle koncepce F. Lucheseho a prováděcích plánů G. Tencally byla zahájena na podzim 1686, v létě 1690 byly dokončeny klenby. Umělecké práce pokračovaly do r. 1695. Dílčími pracemi byli pověřováni vybraní umělci: štukatér Baldessare Fontana s pomocníky Francescem, svým bratrem a Paolem Baruccim, blíže neznámý sochař Fedele, dále anonymní sochař z okruhu Benátčana Giusta Le Court a francouzský sochař a "grottista" Jean Baptiste Dieussard. Jako malíř zde pracoval Benátčan Paolo Pagani a ikonografický program spoluvytvářel olomoucký augustián, malíř a rádce biskupa Karla Antonín Martin Lublinský.
Nachází se zde: Mramorový sál, Moziakový sál, Apollónova grotta, Hornická grotta.
, zdroj: PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.
zdroj: PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.