ENKM Školy Základní umělecká škola Kroměříž

Základní umělecká škola Kroměříž

Jánská 31/2

Už v roce 1668 založil Karel z Lichtenštejna chlapecký pěvecký seminář. Byla to jedna z nejstarších hudebních škol v Evropě. V r. 1877–1878 přešla budova, ve které byl ústav umístěn do majetku města a vznikla v ní česká národní škola. V r.1862 byl založen spolek Moravan a v r. 1882 vznikla také hudební škola Moravana. JUDr. Jan Kozánek, předseda spolku, zval do Kroměříže významné a kvalitní učitele. V r. 1889 se stal ředitelem hudební školy Ferdinand Vach až do r. 1905. V r. 1937 se hudební škola odděluje od Moravana a je řízena až do r. 1948 kuratoriem, poté je předána do správy městským orgánům.

Základní umělecká škola Kroměříž je státní školou, jejím zřizovatelem je Zlínský kraj. Od roku 1988 je umístěna v pěti vzájemně propojených barokních památkově chráněných domech v Jánské ulici, jež jsou majetkem města Kroměříže. Čtyři domy byly původně kanovnické, v pátém, největším, působil po dvě stě let lichtenštejnský pěvecký chlapecký seminář. Pro účely naší školy byly tyto domy rekonstruovány v letech 1983 – 1988. ZUŠ se nachází v blízkosti Arcibiskupského zámku, Podzámecké zahrady a nedaleké Květné zahrady – památky, jež jsou zapsány v seznamu UNESCO.

Škola má čtyři obory – hudební, výtvarný, taneční, literárně-dramatický. Kapacita školy je 1520 žáků. Učí zde 75 učitelů. Vyučuje se nejen v hlavní budově ZUŠ Kroměříž, ale žáci mohou navštěvovat výuku i v Chropyni, Morkovicích-Slížanech, v ZŠ Litenčice, ZŠ U Sýpek, ZŠ Kostelany a ZŠ Slovan. Od r. 1996 má škola právní subjektivitu, je příspěvkovou organizace.

ZUŠ navazuje na bohaté tradice hudební školy Moravana, která byla založena v r. 1882 jako první česká hudební škola na Moravě (rok po otevření Národního divadla a dříve než byly postaveny Rudolfinum a Obecním dům v Praze). Za téměř 120 let se vystřídalo hodně generací, měnila se společenská zařízení, avšak škola za celou dobu své existence nepřerušila svoji činnost a stále plnila své poslání – rozvíjet umělecké vlohy dětí a mládeže, ovlivňovat osobnost žáka po stránce estetické a etické, obohacovat jeho citový život a spolu s tím rozvíjet i mnohé užitečné vlastnosti potřebné v každodenním životě. V duchu humanismu vždy mohly a mohou talentované děti z nemajetných rodin studovat zdarma resp. se slevou na školném.

Historické názvy

1882 – Hudební škola Moravana
1937 – Hudební škola v Kroměříži
1948 – Základní hudební škola
1960 – Lidová škola umění
1996 – Základní umělecká škola Kroměříž

Ředitelé

MUDr. Ferdinand Vach
Ivona Křivánková

Webové stránky

www.zuskm.cz
Základní umělecká škola Kroměříž, zdroj: Patka 6. 4. 2022
zdroj: Patka 6. 4. 2022

Zdroje

MICHONĚK, Jaroslav. Pohledy do našich školních zařízení. 100 let lidové školy umění v Kroměříži. Zpravodaj města Kroměříže. 1982, (2), s. 28-29 a 35.

Základní umělecká škola Kroměříž. In: https://www.zuskm.cz

MICHONĚK, Jaroslav. Pohledy do našich školních zařízení. 100 let lidové školy umění v Kroměříži. Zpravodaj města Kroměříže. 1982, (7-8), s. 134-135.

SVÁTEK, Josef. Pěvecký seminář v Kroměříži. Rok české hudby. Zpravodaj města Kroměříže. 1984, (10), s. 186-187.