ENKM Školy Základní škola Zachar Kroměříž

Základní škola Zachar Kroměříž

Albertova 4062/8

Stavba nové základní školy byla zahájena na podzim roku 1989, kdy byl položen její základní kámen. Jednalo se o závěrečnou fázi výstavby nově postaveného sídliště Zachar. Stavební práce na necelý rok přerušily listopadové události roku 1989. Po nastalých reorganizačních změnách byla stavba opět obnovena. Původně bylo plánováno vybudovat školu s 24 třídami, ale v průběhu roku 1991 bylo rozhodnuto o úpravě projektu. Došlo k navýšení tříd a celkové modernizaci školy. Stavební práce byly ukončeny v polovině roku 1993 a škola byla předána k užívání. K otevření ZŠ Zachar došlo dne 1. září 1993, čímž se na Kroměřížsku stala první školou otevřenou v nově vzniklé České republice.

Slavnostního otevření se účastnil i tehdejší ministr školství Petr Piťha, který byl zároveň autorem nového a moderního vzdělávacího programu Obecná škola, podle něhož se ve škole začalo vyučovat. Do nové školy disponující 27 třídami, odbornými učebnami, školními družinami, tělocvičnami, knihovnou, vlastní jídelnou i zubní ordinací tehdy nastoupilo 671 dětí. Nastupujícím žákyním a žákům se do paměti jistě vryla nezapomenutelná barevná výzdoba školních chodeb, jejíž autorkou je Petra Fečková. V následujících letech byla výzdoba školy doplněna o další kreativní malby.

Během své krátké historie se ZŠ Zachar zapojila do celé řady projektů, nasvítilo ji několik významných osobností a stala se nedílnou součástí života tisíce dětí. Od jejího založení funguje ve škole například divadelní soubor KUK. V roce 1994 navštívil školu tehdejší prezident Václav Havel, ve stejném roce proběhla i první výstava výtvarných prací žáků v Muzeu Kroměřížska. V roce 1995 začala škola nabízet celou řadu kroužků: pěvecký kroužek, basketbal, tenis, gymnastika, nohejbal a fotbal. Zájem o školu byl natolik velký, že v roce 1996 vzrostl počet tříd na 34. V následujícím roce se škola připojila do prestižní sítě 50 českých škol přidružených k UNESCO a stala se členem Klubu ekologické výchovy náležící k UNESCO, který rozvíjí ekologické vzdělávání a výchovu. V roce 2001 se ZŠ Zachar zapojila do celostátního projektu Zdravá škola, bylo vybudováno školní arboretum s naučnou stezkou a vznikl Klub mladých debrujárů sdružující děti nadané pro vědu a techniku.
Významným úspěch pro ZŠ Zachar nastal v roce 2003, kdy byla vybrána za pilotní školu. Tím se stala jedinou školou z Moravy a jednou z 10 prvních škol v České republice, které tvořily a ověřovaly nový školní vzdělávací program. Při této příležitosti proběhla návštěva tehdejší ministryně školství Petry Buzkové. V roce 2005 se škola zapojila do mezinárodního projektu a stala se tak první Bezpečnou školou nejen v České republice, ale také ve střední Evropě. Od té doby je každoročně pořádána Olympiáda bezpečné jízdy a celá řada tematických akcí. V roce 2007 byla otevřena první třída s rozšířenou výukou anglického jazyka a ve stejném roce začal na škole učit i rodilý mluvčí. V následujících letech se uskutečnily nejrůznější projekty žákovské i školní, byl pořádán prožitkový kurz pro učitele, velké školní jarmarky nebo plesy školy.

V roce 2016 proběhla první Zahradní slavnost a ve školním roce 2018/2019 bylo oslavováno 25. výročí existence školy. Po celý rok se konaly akce s bohatým programem: velký vánoční jarmark, vánoční večeře v Kostelanech, ples školy, výstava v Muzeu Kroměřížska nebo zahradní slavnost Pěkný den.

V současnosti ZŠ Zachar nabízí výuku anglického jazyka od 1. ročníku, druhého cizího jazyka od 6. ročníku, jazykové třídy s přípravou na certifikované Cambridgeské zkoušky, řadu volitelných předmětů, osobnostní kurzy prožitkové pedagogiky, školní družinu i školní klub, moderně vybavené učebny včetně technického vybavení, odbornou pomoc pro žáky prostřednictvím asistentů, speciálních pedagogů a školního psychologa, stravování ve vlastní školní jídelně s certifikátem Zdravá školní jídelna nebo rozsáhlý sportovní areál s arboretem. V budově školy sídlí také mateřské centrum Klubíčko Kroměříž z. s., poskytující poradenství, vzdělávání a mimočasové aktivity.

Historické názvy

1993 – Základní škola Zachar Kroměříž

Ředitelé

Petra Fečková
1993– Jitka Dvořáková

Webové stránky

www.zszachar.cz
Základní škola Zachar Kroměříž, zdroj: Patka 7. 4. 2022
zdroj: Patka 7. 4. 2022

Zdroje

Základní škola Zachar Kroměříž. In: https://www.zszachar.cz