ENKM Školy Základní škola U Sýpek Kroměříž

Základní škola U Sýpek Kroměříž

U Sýpek 1462/2

Základní škola U Sýpek v Kroměříži v budově, kterou nechalo postavit město Kroměříž v roce, aby vyřešilo problémy s umístěním obecných škol. Stavba začala v roce 1938 a v roce 1939 byla škola dokončena. Předcházelo tomu ale období delšího projednávání. Do nové, moderní školní budovy byly přestěhovány dvě obecné školy: dívčí obecná škola Boženy Němcové a Jungmannova chlapecká obecní škola.

Obě školy vznikly rozdělením obecných škol, a to Komenského dívčí a Palackého chlapecké. Pětitřídní dívčí škola sídlila na několika adresách, nejdéle byla v Jánské ulici a chlapecká škola našla prostory v přízemí německé reálky (nyní Justiční akademie). Nevyhovující podmínky a nutnost uvolnit prostory německé reálky pro učitelský ústav vedly k rozhodnutí postavit novou školní budovu a obě školy do ní přemístit. Po desetiletém jednání byla moderní škola za 1 400 000 korun postavena.

Školy se přestěhovaly v listopadu 1939 v době 2. světové války a Protektorátu Čechy a Morava, což významně poznamenalo také život obou škol. Vlivem válečných událostí byli do školy v květnu 1941 přemístěni žáci a žákyně německých škol, kteří se zde učili, žáci i bydleli. To výrazně komplikovalo výuku českých obecních škol, které omezily vyučování na odpoledne. V podzemí školy byly vybudovány v roce 1940 protiletecké kryty. Teprve na podzim 1944 německé školy se odstěhovaly a bylo obnoveno vyučování. V únoru 1945 se v budově ubytovalo německé vojsko, později zde byl zřízen lazaret nejprve pro německé, pak rumunské vojáky. Po osvobození v květnu 1945 byla škola uklizena, opravena a vrátila se k svému poslání.

V roce 1948 byla provedena reorganizace školství a tak se z obecné školy stala 6.národní škola U sýpek v Kroměříži a byla to škola smíšená. V roce 1953 po další školské reformě byla škola přeměněna na 3. osmiletou škola U sýpek. Postupem času byla škola rozšířena na devítiletou základní školu, kterou je dosud. Změn doznala školní budova, která byla v letech 1957–1961 rozšířena přístavbou (dílny, dvě třídy s kabinetem), v roce 1975 byly přistaveny klubovny a nový školní pavilon byl otevřen v roce 1990. Nová kotelna školy byla vybudována v roce 1980 a školní kuchyně v roce 2004.

Školní budova je pravidelně opravována, jak o tom svědčí její současný stav. Ve škole působilo mnoho učitelů a základní vzdělání získalo tisíce žáků. Škola nabízela i nabízí velké množství mimoškolních aktiv kulturních i sportovních. Od roku 2002 je škola zařazena do sítě Zdravých škol, Škol podporujících nadání, je také Školou přidruženou k UNESCO i Školou udržitelného rozvoje a od roku 2010 je také součástí mezinárodní sítě Bezpečných škol.

Do této školy chodí žáci místní, ale i z okolních obcí a dosahují velmi dobrých výsledků na různých soutěžích. Je to výsledek práce učitelů, kteří se žákům věnují individuálně. Výuka na této škole se řídí školním vzdělávacím programem Škola pro budoucnost, který je zaměřen hlavně na výuku cizích jazyků. Od prvního ročníku je do vyučování zařazen anglický jazyk a další jazyky (německý, francouzský a ruský) si vybírají od 6.třídy. Bohatá je i kulturní aktivita školy, dlouholetou tradici mají divadelní představení, která učitelé připravují s žáky.

Historické názvy

1939 – Dívčí obecná školy Boženy Němcové, Jungmmannova chlapecká obecní škola
1948 – 6. národní školy U sýpek v Kroměříži
1953 – 3. osmiletá škola U sýpek

Ředitelé

Antonín Zdráhal
Vojtěch Mojžíš
Zdena Kunčarová
Rva Šílová

Webové stránky

zssypky.cz
Základní škola U Sýpek Kroměříž, zdroj: Patka 7. 4. 2022
zdroj: Patka 7. 4. 2022

Zdroje

Základní škola U Sýpek Kroměříž. In: http://www.zssypky.cz