ENKM Školy Základní škola Slovan Kroměříž

Základní škola Slovan Kroměříž

Zeyerova 3354/2

Je největší kroměřížskou školou, ale také jednou z nejmladších škol. Byla otevřena 1. 9. 1973 a její výstavba trvala 3 roky, některé práce se dokončovaly ještě v průběhu roku 1974. Zahájení výuky na sebe ve městě strhlo velkou pozornost a stala se významnou událostí. Slavnostní projev při otevření školy přednesl první ředitel školy Josef Vaculík. Na tehdejší poměry velký investiční projekt s celkovými náklady 30 mil.Kč přinesl nejen velké možnosti pro výuku v podobě moderních specializovaných učeben, ale i dostatek prostoru pro pohybové aktivity včetně školního plaveckého bazénu.

Architekti vycházeli z již ověřeného projektu typizované školy Lesná s tím, že došlo k rozšíření kapacity školy na 36 tříd s celkovým počtem 1200 žáků, 60 pedagogických a 28 provozních pracovníků. Před školou stálo sousoší Kosmonauti od akad. sochaře Jana Bartoše, které k nádvoří školy neodmyslitelně patřilo v letech 1979–2012. Představovalo prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka a sovětského kosmonauta Alexeje Gubareva.

Více než čtyři tisíce žáků na ZŠ Slovan úspěšně absolvovalo povinnou školní docházku. Do školy dojíždí i žáci z okolních obcí. Škola je dlouhodobě zapojena do projektů Zdravá škola, Mezinárodní bezpečná škola, Zdravé zuby atd. Pravidelně pořádá různé akce pro veřejnost. V posledních letech byla ve škole provedena řada stavebních úprav, rekonstrukce proběhla i ve školní jídelně, tělocvičnách a venkovní sportovním areálu.

Ředitelé

Jaroslav Churý
Jiří Přikryl
Pavel Urban
Vladislav Rozner
Jaroslav Němec
Ludmila Bakalová

Webové stránky

www.zsslovan.cz
Základní škola Slovan Kroměříž, zdroj: Patka 13. 6. 1982
zdroj: Patka 13. 6. 1982

Zdroje

ŠLANCAROVÁ Martina. Kroměříž - Hanácké Athény VIII. aneb z historie kroměřížských škol a školek. Kroměřížský zpravodaj. 2020, (8), s.13.