ENKM Školy Základní škola Oskol Kroměříž

Základní škola Oskol Kroměříž

Mánesova 3861/5

ZŠ Oskol byla otevřena dne 4. 9. 1978, budova však nebyla dokončená včetně tělocvičen. V prvním roce měla škola 631 žáků a 26 učitelů. Nyní má škola 54 učitelů a 5 vychovatelek. Od r. 1985 zde byly otevírány třídy pro talentované děti. Škola měla také rozšířenou výuku TV - lední hokej a volejbal, lehkou atletiku, gymnastiku a všeobecnou spotovní přípravu. V r. 1997 postihly školu povodně. Byly zřízeny i speciální dyslektické třídy- zrušeny v r. 2018 v souvislosti se zavedením inkluzivního vzdělávání. Specifikou školy je využívání metody Montesorri na I. stupni. Škola je zapojena do řady projektů.

Ředitelé

1978–1989 Otto Vaculík
1989–2010 Miroslav Zrna
2010–2018 Oldřich Gejda
2018– Hana Ginterová

Webové stránky

www.zsoskol.cz
Základní škola Oskol Kroměříž, zdroj: Patka 7. 4. 2022
zdroj: Patka 7. 4. 2022

Zdroje

ŠLANCAROVÁ Martina. Kroměříž - Hanácké Athény XI. aneb z historie kroměřížských škol a školek. Kroměřížský zpravodaj. 2020, (11), s.17.

Základní škola Oskol Kroměříž. In: https://www.zsoskol.cz