ENKM Školy Základní škola Komenského Kroměříž

Základní škola Komenského Kroměříž

Komenského náměstí 440/2

Důvodem stavby v r. 1904 na Komenského náměstí byla špatná situace v České dívčí obecné a měšťanské škole, která tehdy sídlila na rohu Riegrova nám. a Šafaříkovy ulice. V dubnu 1904 byl položen základní kámen a ukončení stavby proběhlo za rok. V srpnu 1904 zde došlo k propadnutí stropů a stavba se musela podepřít ocelovými sloupy. Neštěstí si vyžádalo 1 lidský život. 1. 10. 1905 byly předány klíče starostou J. Pištěckým řediteli školy Cyrilu Mezníkovi. V r. 1909 byla škola přejmenována na Komenského obecnou školu dívčí a měšťanskou v Kroměříži. V r. 1914 byla předána do provozu přístavba školy na rohu náměstí a Vodní ulice. V srpnu 1914 musela být škola vyklizena, protože byla určena jako rezervní vojenská nemocnice, která sloužila vojákům k rehabilitaci po zranění z války. Od r. 1920 školu navštěvovali také chlapci, tedy Komenského škola chlapecká. Za války byly pomůcky a učebnice uloženy v rotundě Květné zahrady. V jedné třídě bylo až 70 žáků. V r. 1938 byla škola přejmenována na újezdní školu. Obecná i měšťanská škola byly samostatné, ale sídlily ve stejné budově. V r. 1944 zde byl vojenský lazaret. Vyučování bylo slavnostně zahájeno 22. 5. 1945 v kině Nadsklepí. Škola v r. 2004 prošla kompletní rekonstrukcí. Na průčelí budovy je nápis Kroměříž své mládeži.

Historické názvy

1909 – Komenského obecná škola dívčí a měšťanská v Kroměříži
1920 – a Komenského škola chlapecká
1938 – Újezdní škola

Ředitelé

Milan Budín
1886–1906 Cyril Mezník
1906–1919 Maxmilian Dvorský
1919–1927 Antonie Gebauerová
1927–1932 František Vlček
1932–1935 Heřma Roušarová
1935–1938 Alberta Kouřilová
1938–1942 Otmar Zeman
1942–1945 Vilém Barnet
1952–1953 Václav Lajkep
1953–1955 Jaroslav Přikryl
1955–1958 Ludvík Bublík
1958–1969 Jan Coufalík
1969–1975 Jarmila Dvořáková
1975–1979 Josef Adamčík
1979–1999 Eva Melichárková

Webové stránky

zskomenskeho.cz
Základní škola Komenského Kroměříž, zdroj: Patka 30. 3. 2022
zdroj: Patka 30. 3. 2022

Zdroje

ŠLANCAROVÁ Martina. Kroměříž - Hanácké Athény V. aneb z historie kroměřížských škol a školek. Kroměřížský zpravodaj. 2020, (5), s.10.

MELICHÁRKOVÁ, Eva. ZDŠ na Komenského náměstí v socialistickém rozvoji. Pohledy do našich školních zařízení. Zpravodaj města Kroměříže. 1980, (7-8), s. 175-177.

Základní škola Komenského Kroměříž. In: https://zskomenskeho.cz