ENKM Školy Základní škola Komenského Kroměříž

Základní škola Komenského Kroměříž

Komenského náměstí 440/2

Důvodem stavby v r. 1904 na Komenského náměstí byla špatná situace v České dívčí obecné a měšťanské škole, která tehdy sídlila na rohu Riegrova nám. a Šafaříkovy ulice. V dubnu 1904 byl položen základní kámen a ukončení stavby proběhlo za rok. V srpnu 1904 zde došlo k propadnutí stropů a stavba se musela podepřít ocelovými sloupy. Neštěstí si vyžádalo 1 lidský život. 1. 10. 1905 byly předány klíče starostou J. Pištěckým řediteli školy Cyrilu Mezníkovi. V r. 1909 byla škola přejmenována na Komenského obecnou školu dívčí a měšťanskou v Kroměříži. V r. 1914 byla předána do provozu přístavba školy na rohu náměstí a Vodní ulice. V srpnu 1914 musela být škola vyklizena, protože byla určena jako rezervní vojenská nemocnice, která sloužila vojákům k rehabilitaci po zranění z války. Od r. 1920 školu navštěvovali také chlapci, tedy Komenského škola chlapecká. Za války byly pomůcky a učebnice uloženy v rotundě Květné zahrady. V jedné třídě bylo až 70 žáků. V r. 1938 byla škola přejmenována na újezdní školu. Obecná i měšťanská škola byly samostatné, ale sídlily ve stejné budově. V r. 1944 zde byl vojenský lazaret. Vyučování bylo slavnostně zahájeno 22. 5. 1945 v kině Nadsklepí. Škola v r. 2004 prošla kompletní rekonstrukcí. Na průčelí budovy je nápis Kroměříž své mládeži.

Historické názvy

1909 – Komenského obecná škola dívčí a měšťanská v Kroměříži
1920 – a Komenského škola chlapecká
1938 – Újezdní škola

Ředitelé

Milan Budín

Webové stránky

zskomenskeho.cz
Základní škola Komenského Kroměříž, zdroj: Patka 30. 3. 2022
zdroj: Patka 30. 3. 2022

Zdroje

ŠLANCAROVÁ Martina. Kroměříž - Hanácké Athény V. aneb z historie kroměřížských škol a školek. Kroměřížský zpravodaj. 2020, (5), s.10.

MELICHÁRKOVÁ, Eva. ZDŠ na Komenského náměstí v socialistickém rozvoji. Pohledy do našich školních zařízení. Zpravodaj města Kroměříže. 1980, (7-8), s. 175-177.

Základní škola Komenského Kroměříž. In: https://zskomenskeho.cz