ENKM Školy Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, Fr. Vančury

Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, Fr. Vančury

Františka Vančury 3695

Organizace výuky je přizpůsobena všem dětem podle jejich individuálních potřeb. Škola rodinného typu je přirozeným prostředím, ve kterém se mohou setkávat nejen děti zdravé, ale i děti, kterým je třeba jejich cestu ke vzdělávání přizpůsobit vhodnými kompenzačními pomůckami a speciálními metodami práce.

V 12 třídách je 78 až 80 dětí a žáků, v každé z nich pracují souběžně dva až tři pedagogové. Místnosti jsou světlé, členěné na část pracovní a relaxační. Ve třídách je připojení na internet. Nábytek je funkční, výškově stavitelný. Četnost druhů pomůcek odpovídá rozsahu a náročnosti výuky dětí s různým typem zdravotního postižení.

Činnosti školy se realizují v předškolním (mateřská škola), základním (základní škola) a zájmovém vzdělávání, ve speciálně pedagogickém poradenství a stravování.

Ředitelé

Ludmila Kočí

Webové stránky

msazskm.cz
Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, Fr. Vančury, zdroj: Patka 22. 3. 2023
zdroj: Patka 22. 3. 2023

Zdroje

Mateřská škola a Základní škola Kroměříž, Fr. Vančury. In: http://msazskm.cz/