ENKM Osobnosti Wolfgang Hannibal Schrattenbachu ze

Wolfgang Hannibal Schrattenbachu ze

Datum a místo narození

* 12. 9. 1660, Lemberg (Slovinsko)

Datum a místo úmrtí

† 22. 7. 1738 (77 let), Brno

Obor působení

církev, politika

Vzdělání

studoval teologii, filosofii a právo v Římě

Zaměstnání

1711–1738 olomoucký biskup
1713 kardinál a tajný císařský rada
1714 císařský ministr v Římě a generální hejtman
1719 neapolský místokrál

Působil(a)

Olomouc, Kroměříž, Řím, Neapol

Komentář

V Kroměříži založil kláštery řádu piaristů a kapucínů, v letech 1724–1736 vybudoval kostel Panny Marie, v roce 1733 dal postavit kapli Panny Marie Sedmibolestné v kostele sv. Mořice (zde je na vlastní přání pohřben) a ve zdejší mincovně dával razit stříbrné i zlaté biskupské medaile. Šířil v diecézi úctu k sv. Janu Nepomuckému. V roce 1715 zahájil beatifikační proces Jana Sarkandra. K rozvoji mariánské úcty korunoval Pannu Marii na Svatém Kopečku novými korunkami, posvěcenými v Římě, stejně jako milostnou Pannu Marii u sv. Tomáše v Brně.
Byl velkým milovníkem hudby a umění. Od roku 1727 uváděl na svém zámku v Kroměříži dvakrát ročně italské opery, od roku 1734 se produkce přesunuly do prostor zámku ve Vyškově. V jeho brněnském paláci (Schrattenbachův palác – dnešní Mahenova knihovna) se v postní době hrála každý týden oratoria. Ovlivněn pobytem v Itálii zřídil dvorskou kapelu, kterou vedli dva italští kapelníci (Stefano Leporati a Girolamo Pera). Jako jediný z moravských mecenášů zaměstnával též italské kastráty (Antonio Fornarini, Sante Lorenzini).

Pohřben(a)

Kroměříž, kostel sv. Mořice, kaple Bolestné Panny Marie (dnes Schrattenbachova kaple)., poloha hrobu na mapě

Pamětní deska

Erby

,

Naposledy aktualizováno: 6. 3. 2023