ENKM Objekty Budovy Vrchnostenský dům - Renthaus

Vrchnostenský dům - Renthaus

Velké náměstí 41/27

Autor

Giovanni Pietro Tencalla

Komentář

MonumNet uvádí čo. 2 _ 16. stol.
Dobře dochovaný městský dům, v kroměřížském prostředí vyjímečný neobvyklou půdorysnou dispozicí i řadou pozoruhodných architektonických detailů. Byl též zván Pálinskovský (po rodu Pálinků ze Štěchovic, který ho vlastnili na konci 16. stol.) nebo Renthaus (s odkazem na ústřední biskupskou účtárnu, která tu dlouhodobě sídlila od r. 1687). Dům má ze směru Velkého nám. podloubí. Okna mají profilovaná kamenná ostění. Rekonstrukce proběhla v 50. letech 20. stol. V r. 1669 koupil dům Karel z Lichtensteinu-Castecorna pro administrativní potřeby V r. 1678 bylo vloženo hlavní schodiště přístupné zboku. Nad vchodem umístil Tencalla biskupský erb.

NPÚ

25844/7-6009, 1000136982

Ústřední seznam kulturních památek

25844/7-6009, 1000136982
, zdroj: Patka 4. 5. 2015
zdroj: Patka 4. 5. 2015

Informační smaltované tabulky

Rožní dům proti zámku (Vrchnostenský dům - Renthaus)

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.