ENKM Objekty Budovy Vrbíkova kavárna

Vrbíkova kavárna

Velké náměstí 105/47

Komentář

Nárožní dům, bývalý šenkovní dům 1. třídy, se poprvé připomíná v pramenech k roku 1612. Dům byl několikrát přestavován, naposledy po roce 1820 prvním kroměřížským purkmistrem Tomášem Steinbrecherem. Roku 1827 dům koupil olomoucký kupec Josef Mandelblüh, po němž dům se dům později nazýval. V r. 1871 sem byla přenesena proslulá Vrbíkova kavárna, středisko českého společenského života Kroměřížanů. V původní Vrbíkově kavárně se scházel v letech 1848-1849 klub slovanských poslanců říšského sněmu (kavárna byla umístěna v 1. poschodí protějšího domu). V r. 1917 dům koupil Emil Brand. Konečně v r. 1930 byla historicky cenná budova stržena a na jejím místě postaven obchodní dům firmy Baťa nerespektující okolní zástavbu a přes své funkcionalistické kvality působí rušivě v kontextu historického města.
, zdroj: Zpravodaj města Kroměříže. 1984, (2), s. 58.
zdroj: Zpravodaj města Kroměříže. 1984, (2), s. 58.

Zdroje

CHRÁST, Viktor. Velké náměstí a Vodní ulice počátkem 20. století. Pohledy na starou Kroměříž. Zpravodaj města Kroměříže. 1984, (2), s. 58.