ENKM Osobnosti Vratislav Grolich

PhDr. Vratislav Grolich

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 18. 10. 1931, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 14. 11. 2007 (76 let), Adamov u Brna

Obor působení

vzdělávání, vlastivěda, muzejnictví

Vzdělání

gymnázium v Litovli
1950–1953 studoval český jazyk, dějepis a občanskou výchovu na Pedagogické fakultě UP v Olomouci 1954–1958 dějepis na tamní Vysoké škole pedagogické (diplomová práce Cechy v Litovli)
1962 doplňující studium klasické filologie na brněnské univerzitě
1980 obhájil doktorát na Masarykově univerzitě

Zaměstnání

učitelská praxe v Rýmařově
od r. 1959 Adamov
1965–69 působil na gymnáziu v Blansku dříve jedenáctileté střední škole
1969 ředitel Okresního muzea v Blansku
1970 odvolán z funkce ředitele, v muzeu poté působil jako řadový odborný pracovník
1990 mu byla vrácena ředitelská funkce, ve které setrval až do roku 1992

Komentář

Okresní muzeum v Blansku bylo otevřeno 22. června 1969.
Zásluhou dr. Grolicha byly jako první otevřeny dvě stálé expozice, které se nejvíce týkaly historie Blanska: „Moravský kras krásný a tajemný“ a „Blanenská umělecká litina“.
1969 se podílel na vzniku dvou odborných periodik: Letopisech města Blanska (vycházející v letech 1969–1971) a Sborníku Okresního vlastivědného musea v Blansku (vychází pod změněným názvem dodnes).
Navrhl i znak města Adamova.
Byl zvolen do výboru Musejního spolku (dnes Muzejní a vlastivědná společnost v Brně).
S J. Skutilem založil brněnskou pobočku Genealogické a heraldické společnosti.
Přispíval do vlastivědných publikací (Lomnice u Tišnova, Šošůvka, Rájec-Jestřebí).
Středem jeho zájmu však zůstávala zejména blanenská umělecká litina a osobnost blanenského lékaře a antropologa J. Wankla.
V osmdesátých letech spolupracoval s Národním technickým muzeem v Praze.

Zdroje

Peluněk Lukáš F. Grolich_Vratislav_18.10.1931-14.11.2007. In: Biografický sborník českých zemí [online]. Akademie věd České republiky [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: biography.hiu.cas.cz

Čeladín Jindřich. Grolich Vratislav. In: Databáze knih: životopis [online]. [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: www.databazeknih.cz

Naposledy aktualizováno: 6. 8. 2020