ENKM Osobnosti Vojtěch Kulp

JUDr. Vojtěch Kulp

Pseudonym(y)

z Trolčova

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 14. 2. 1850, Horní Moštěnice u Přerova

Datum a místo úmrtí

† 23. 3. 1932 (82 let), Kroměříž

Obor působení

právo, politika, kultura, podnikání, cukrovarnictví, potravinářství

Vzdělání

1859 piaristické gamnázium v Kroměříži
1869–1873 práva na Vídeňské univerzitě

Zaměstnání

1878 poručík 71. pluku se zúčastnil obsazení Bosny
soudní správa v Dačicích, Jihlavě a v Kroměříži do 1883
1883 cukrovar v Kroměříži - do r. 1885 náměstek předsedy sladovny Haná v Kroměříži
1884 člen obecního zastupitelstva
1885 osvědčil se při setkání císaře Františka Josefa I. a cara Alexandra v Kroměříži
rytířský kříž Řádu sv. Stanislava III. třídy (ruské vyznamenání)
1887–1896 první český starosta v Kroměříži

Bydliště

Kroměříž

Rodina

otec Tomáš Kulp
manželka Louisa roz. Troltschová

Komentář

zasloužil se o rovoj českého gymnázia, reálky, hospodářské školy, mlékárenské školy, spoluzaložil učitelský ústav, povznesl hanácké cukrovarnictví, postavil léčebný ústav, zřídil městský chudobinec a sirotčinec, vybudoval základy městského vodovodu, zreguloval tok řeky Moravy
člen Národního klubu v Brně, hlavní zemské organizace moravské Národní strany.
od 90. let předseda Hospodářské jednoty záhlinicko-kvasické
člen Matice svatohostýnské
1890 člen moravského zemského sněmu
1891-1911 poslanec říšské rady ve vídni
10. 9. 1913 jmenován čestným občanem města Kroměříže
1917 povýšen do šlechtického stavu a povolán do vídeňské panské sněmovny
byl stoupencem staročeské Moravské národní strany Jana Žáčka
čestný občan města Kroměříže, Kyjova, Bzence Uherského Hradiště, Maránkcý hor, Hulína, Uherského Brodu, Horní Moštěnice, Bezměrova, postoupek, Skaštic, Záhlinic.
Mezi jeho nejdůležitější témata v devadesátých letech patřilo školství a regulace řeky Moravy.

Pohřben(a)

Kroměříž 15/097-098, sektor 15, poloha hrobu na mapě

Hrob

zdroj: Patka 18.3.2017
zdroj: Patka 18.3.2017

Zdroje

MERCOVÁ, Markéta a Vlastimil SOCHOR. Kroměřížský hřbitov. Kroměříž: Státní okresní archiv, 2001. ISBN 80-859-4524-X.

ČOUPEK, Jiří. Vojtěch Kulp. In: Encyklopedie města Uherské Hradiště [online]. 2017, 27.4.2017 [cit. 2020-07-20]. Dostupné z: encyklopedie.mesto-uh.cz

Vojtěch Kulp. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-07-20]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

FIALA, Petr.Počátky činnosti Vojtěcha Kulpa v zemské politice. Kroměříž: Zpravodaj Muzea Kroměřížska. 1989, (1), s. 19-25.

Naposledy aktualizováno: 16. 2. 2023