ENKM Osobnosti Vojtěch Král

Vojtěch Král

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 23. 4. 1902, Opatovice u Hranic

Datum a místo úmrtí

† 1. 10. 1991 (89 let), Moravec

Obor působení

církev, válka

Vzdělání

reálné gymnázium v Hranicích
bohoslovecká fakulta v Olomouci

Zaměstnání

1925 kaplan v Lidečku
1931 duchovní správa ve Zdounkách
1934 se tam stal farářem
1943 založil ve Zdounkách odbojovou skupinu a stal se jejím velitelem
1965 farář v Luhačovicích
1972 kanovníkem u svatého Mořice v Kroměříži
1975–1991 probošt Kolegiátní kapituly u svatého Mořice v Kroměříži
1973 – 1975 měl také na starosti duchovní správu na Svatém Hostýně
Zemřel 1. října 1991 v kněžském domově v Moravci.

Komentář

Během svého působení se zasloužil o opravu kostela Nejsvětější Trojice a fary ve Zdounkách.
Až do konce války ukrýval na farním úřadě partyzány, ale také kněze a jiné osoby hledané gestapem. Členem této skupiny byl i hrabě Hugo Strachwitz, majitel zámku ve Zdounkách.
Za svou činnost získal Vojtěch Král po válce řadu uznání a vyznamenání. Komunistickým režimem byl ale později zatčen a uvězněn. Do Zdounek se už po svém propuštění nevrátil a působil pak jako kaplan v Malenovicích.
V období „Pražského jara“ usiloval o stavbu luhačovického kostela, který měl stát na tehdejší farské zahradě naproti zámecké kapli sv. Josefa. Projekt, jehož autorem byl architekt Jan Sokol, byl ovšem po srpnu 1968 zastaven a kostel Svaté Rodiny mohl být v Luhačovicích vybudován (na jiném místě a podle jiného projektu) až po roce 1989.
Povýšen na plukovníka v záloze.

Zdroje

Vojtěch Král. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2023-01-13]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 20. 3. 2023