ENKM Osobnosti Vojtěch Adamec

Vojtěch Adamec

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 4. 7. 1933, Hulín

Datum a místo úmrtí

† 28. 3. 2011 (77 let), Hradec Králové

Obor působení

výtvarné umění

Vzdělání

1952 maturita na reálném gymnáziu v Kroměříži
1952–1960 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Zaměstnání

stavba Nové huti Klementa Gottwalda

Působil(a)

Kroměříž, Olomouc

Komentář

měl kulacký původ a proto musel nejprve na stavbu
obdivoval Augusta Rodina
spolupracoval na projektech Vincence Makovského
věnoval se volné figurální plastice, malbě a kresbě
inspiroval se v přírodě
věnoval se sakrální figurální tvorbě
mezi oblíbený materiál patřil kámen, bronz a cement
Vojtěch Adamec, zdroj: Sochaři nebylo umožněno studium na vysoké škole až po brigádě na hutích. Týdeník Kroměřížska. 2023,22, (12), s. 19.
zdroj: Sochaři nebylo umožněno studium na vysoké škole až po brigádě na hutích. Týdeník Kroměřížska. 2023,22, (12), s. 19.

Zdroje

Sochaři nebylo umožněno studium na vysoké škole až po brigádě na hutích. Týdeník Kroměřížska. 2023,22, (12), s. 19.

Vojtěch Adamec. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-02-23]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

 

Naposledy aktualizováno: 13. 4. 2023