ENKM Objekty Budovy Vodní elektrárna

Vodní elektrárna

U Strže 1588/32

Autor

Gustav Madlmayr - Karel Mikeš

Komentář

Elektrárna je v klasicizující formě. Budova se řadí k tzv. průmyslovým chrámům". Ve strojovně se nacházejí původní Kaplanovy turbíny a genarátory firmy Křižík. Stala se cílem svátečních výcházek za město.
Vodní elektrárna "Na Strži" se stala místem, kde byla poprvé v Československu realizována tato koncepce. Nejužší spolupracovník Viktora Kaplana z let 1914 až 1934 byl ing. Jaroslav Slavík ze Zdounek, osobně se zúčastnil instalací prvních Kaplanových turbín do elektrárny.

NPÚ

101819, 1358588196

Ústřední seznam kulturních památek

101819, 1358588196
, zdroj: Patka 21. 4. 2020
zdroj: Patka 21. 4. 2020

Pamětní desky

Jez na řece Moravě

Informační smaltované tabulky

Viktor Kaplan (1866-1934), vynálezce vodní turbíny

Zdroje

Vodní elektrárna U Strže. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-02-02]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.

SLAVÍK, Jaroslav. Vodní elektrárna "Na Strži" památné místo v historii moderní hydroenergetiky. Zpravodaj města Kroměříže. 1980, (7-8) s. 162-164.