ENKM Osobnosti Vincenc Pořízka

ThDr. PhDr. Vincenc Pořízka

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 9. 11. 1905, Drahany

Datum a místo úmrtí

† 22. 8. 1982 (76 let), Praha

Obor působení

církev, vzdělávání

Vzdělání

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži - 1925 absolvent
teologie na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
1938 indologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Zaměstnání

1929 Arcibiskupské gymnázium Kroměříž - prefekt a pedagog
1945 Orientální ústav AV
1932–1933 studijní pobyt na Papežském orientální ústavu v Římě
Filosofická fakulta UK v Praze - vedl obor hindština a urdština

Působil(a)

Kroměříž

Komentář

Zabýval se biblickými studiemi a hindskou lingvistikou. Založil české názvosloví Přední Indie.
vydal světoznámou učebnici Hindština (1963)
po r. 1948 mu bylo znemožněno cestování

Zdroje

Vincenc Pořízka. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-02-25]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 21. 5. 2023