ENKM Osobnosti Vincenc Brandl

Vincenc Brandl

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 5. 4. 1834, Staré Brno

Datum a místo úmrtí

† 26. 12. 1901 (67 let), Brno

Obor působení

archivnictví

Vzdělání

do roku 1853 Stavovská akademie v Brně
1852–1853 univerzita ve Vídni (právo)
1856–1857 seminář historicko-filologický

Zaměstnání

učil na německém gymnáziu v Brně
1857–1861 městská reálka na Starém Brně
1861–1899 moravský zemský archivář

Bydliště

Brno

Rodina

manželka Magdaléna Brandlová
syn Maxmilián Jan Brandl

Působil(a)

Brno, Uherské Hradiště

Komentář

Byl nositelem mnoha ocenění a rytířských řádů, byl čestným občanem mnoha obcí, členem Moravského zemského sněmu 1865-1868.

Pohřben(a)

Hrob

zdroj: Patka 13.3.2022
zdroj: Patka 13.3.2022

Zdroje

Vincenc Brandl. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-01-10]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

JORDÁNKOVÁ, Hana. Vincenc Brandl. In: Encyklopedie města Brna [online]. Brno, 22.2.2019 [cit. 2022-01-10]. Dostupné z: encyklopedie.brna.cz

Naposledy aktualizováno: 4. 3. 2023