ENKM Osobnosti Vilibald Mildschuh

JUDr. Vilibald Mildschuh

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 11. 12. 1878, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 24. 1. 1939 (60 let), Praha

Obor působení

pedagogika, statistika

Vzdělání

1896 maturita na kroměřížském gymnáziu
práva na Vídeňské univerzitě, odkud přešel na českou právnickou fakultu do Prahy a svá studia ukončil ve Štýrském Hradci

Zaměstnání

vojenská služba
1904 - 1917 pracoval jako úředník v Zemské statistické kanceláři Království českého
1910 se habilitace na české právnické právnické fakultě v oboru národní hospodářství a statistika
1917 jmenován mimořádným a v r. 1921 řádným profesorem statistiky
1925 profesor národní hospodářství
1927 - 1928 děkan fakulty
1929 první předseda založené Československé statistické společnosti
člen České akademie věd a umění, Národohospodářské společnosti nebo Sociálního ústavu

Rodina

Pohřben(a)

Kroměříž 05/075, sektor 5, poloha hrobu na mapě

Hrob

zdroj: Patka 18.03.2017
zdroj: Patka 18.03.2017

Zdroje

Vilibald Milschuh. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-06-17]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 14. 8. 2022