ENKM Osobnosti Vilibald Mildschuh

JUDr. Vilibald Mildschuh

Pseudonym(y)

Jan Křtitel

Datum a místo narození

* 24. 6. 1834, Uherské Hradiště

Datum a místo úmrtí

† 14. 12. 1896 (62 let), Kroměříž

Obor působení

právo, politika

Vzdělání

piaristické gymnázium Kroměříž
právnická fakulta Praha, Vídeň
21. 7. 1857 JUDr.
11. 9. 1860 soudce29. 1. 1869 advokát v Kroměříži

Zaměstnání

1857–1858 praxe u advolkáta P. Ellingera v Brně
1858–1859 praxe u advokáta W. Wichy v Uh. Hradišti
1860–1862 praxe u advokáta A. Rygera v Holešově
1862–1863 praxe u advokáta J. Ganzwohla v Uh. Hradišti
1863–1864 praxe v notářské kanceláři Dr.J. Kozánka v Kroměříži
1865–1866 u A. Janieczeka
1867–1868 u J. Kozánka v Kroměříži


1871 zvolen na Moravský zemský sněm za kurii venkovských obcí, obvod Kroměříž, Kojetín, Přerov, Zdounky. Roku 1872 byl zbaven mandátu.

1873 poslanec Říšské rady (celostátního parlamentu), za kurii venkovských obcí, obvod Kroměříž, Přerov, Prostějov atd. V roce 1873 se uvádí jako advokát, bytem Kroměříž. Patřil k Národní straně (staročeské).

Bydliště

Kroměříž, Jánská ul. 27

Rodina

syn Vilibald Mildschuh
otec František Mildschuh
matka Hedvika Mildschuhová
manželka Marie Anna Schrutková *1844
dcera Hedvika Mildschohová *1883

Působil(a)

advokát, komunální politika v Kroměříži

Komentář

pravá ruka JUDr. J. Kozánka - bojoval proti německé radnici v Kroměříži
rakouský a český právník a politik z Moravy
podílel se na převzetí městské samosprávy do českých rukou, zasedal v městské radě s JUDr. Janem Kozánkem a dalšími kroměřížskými vlastenci
1863 zakládá pěvecko-hudební spolek Moravan
podporoval české školství
1882 zasloužil se o vznik českojazyčného kroměřížského gymnázia
byl starostou Sokola
1871-1872 poslanec Moravského zemského sněmu
1873-1879 poslanec Říšské rady ve Vídni

Pohřben(a)

Zemřel v prosinci 1896 v Kroměříži v domě v Jánské ulici č.p. 26. Poté byl pohřben na katolickém hřbitově v Uherském Hradišti.

Zdroje

Vilibald Mildschuh. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-06-17]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

ČOUPEK, Jiří. (Jan Křtitel) Vilibald Mildschuh. In: Encyklopedie města Uherské Hradiště [online]. 2017, 15.8.2018 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: encyklopedie.mesto-uh.cz

RÁJA, Martin. Opor i nepřítel. Advokáti Vilibald Mildschuh a August Benesch v boji o Kroměříž. In: Osobnost a město: Úloha osobnosti v rozvoji měst na Moravě v 19. století a v první polovině 20. stroletí. Sborník příspěvků z odborné konference. Kroměříž, 3. října 2019. Kroměříž: Moravský zemský archiv v Brně - Státní okresní archiv Kroměříž, 2020, s. 45 -57. ISBN 978-80-88145-43-1.

Naposledy aktualizováno: 7. 5. 2021