ENKM Osobnosti Vilém Prusinovský z Víckova

Vilém Prusinovský z Víckova

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 1534, neznámé

Datum a místo úmrtí

† 16. 6. 1572 (38 let), Kroměříž

Obor působení

církev

Vzdělání

studia ve Vídni a v Padově

Zaměstnání

1559–1565 probošt Kolegiátní kapituly u svatého Mořice v Kroměříži
1562 brněnský probošt
1562–1565 probošt kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích

Rodina

otec Mikuláš Prusinovský z Víckova
matka Anna ze Mstěnic

Komentář

vydal pro kroměřížský měšťanský pivovar várečný a výčepní řád

V roce 1566 pozval do Olomouce příslušníky Tovaryšstva Ježíšova a založil jezuitskou kolej, ze které posléze vznikla olomoucká univerzita, jejíž nástupkyní je dnešní Univerzita Palackého.

Jeho náhlá smrt v roce 1572 byla původně připisována ledvinové chorobě, posléze se však ukázalo, že mohl být první z biskupských obětí „biskupotravce“ Philopona.

Olomoucký biskup v letech 1565–1572, diplomat. Pocházel z moravského rytířského rodu, učil se mj. u jezuitů ve Vídni, posléze studoval také právo na univerzitě v Padově a teologii v Římě. To již držel kanonikáty v Kroměříži, Olomouci i Brně. Císař a český král Ferdinand I. ho dokonce jmenoval proboštem kapituly v Litoměřicích (1562). V té době již zastupoval nemocného olomouckého biskupa Marka Khuena, po jehož smrti jej kapitula v březnu 1565 zvolila novým biskupem. V nové roli hodlal naplňovat nařízení tridentského koncilu a snažil se zatlačit reformované církve. Proto povolal do Olomouce jezuity a svěřil jim jak kněžský seminář, tak konvikt pro šlechtickou mládež. V jezuitském kostele byl také po své smrti pochován.

Hrob

zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Vilem_Prusinovsky_-_tombstone.jpg/220px-Vilem_Prusinovsky_-_tombstone.jpg

Zdroje

Vilém Prusinovský z Víckova. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-11-19]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

PETERA, Václav. Géniové církve a vlasti. Rkp. Praha 1964.

Naposledy aktualizováno: 25. 4. 2023