ENKM Objekty Budovy Vila U Kovářů

Vila U Kovářů

Havlíčkova 1266/44

Autor

Jaroslav Kovář

Komentář

V r. 1909 použil stavitel podobné geometrizující dekorativní prvky na projektu vily U Kovářů v Havlíčkově ulici 44 (původně 42) v Kroměříži, kterou navrhl pro Hynka Kováře, soukromníka v Kroměříži. Projekt schválil kroměřížský stavební znalec Felix Skibiňský a po vydání stavebního povolení dne 31. 3. 1909, se pod vedením stavbyvedoucího Pavla Veselého začalo stavět.
Samostatně stojící jednopatrový dům se zvýšeným přízemím na parcele o výměře 383 m2, v jehož architektonickém výrazu se mísí vegetabilní secese s modernou, je umístěn v zahradě ohraničené plotem se zdobeným volutovým kováním. Stavba obdélného půdorysu s předstupujícím rizalitem v průčelí, který je ukončen trojúhelníkovým štítem s dřevěným florálně dekorovaným obložením, zastřešeným sedlovou střechou, je do půli obdélníkových oken v přízemí obehnána, podobně jako u předchozí fasády, široce ztvárněnou plastickou bosáží doplněnou wagnerovskými nýty. Barevně odlišená ostrá pole fasády, s pravidelně rozmístěnými dvojicemi tmavých obkladaček a „obručemi s pentlemi“ na nárožích, jen zvyšují geometrický dojem, jemuž ve vrcholu rizalitu vévodí Kovářem často používané okno ukončené obloukem. Zde je navíc umocněné dekorativní šerpou s nápisem „.L. P. U KOVÁŘŮ 1909“, kopírující jeho tvar. V bočních štítech domu jsou vyhloubena úzká sdružená okna. Hlavní vchod, jenž je umístěn v pravé části hlavního průčelí, kryje plechová vějířovitě rozevřená stříška, nad níž je umístěno menší okno. Kovové šambrány horních částí oken či kovové konzoly vynášející
polovalbovou střechu dotváří harmonický vzhled kroměřížské vily. V domě se nachází jediný byt, jenž pojímal čtyři obytné místnosti, kuchyni, pokojík pro služku a vedlejší místnosti jako spíž, koupelnu a toaletu. Ve sklepní části byla prádelna a dřevník.
, zdroj: Patka 17. 5. 2022
zdroj: Patka 17. 5. 2022

Zdroje

MRÁZKOVÁ, Soňa. Architektonické dílo Jaroslava Kováře st. 1883-1961. [online] Magisterská diplomová práce. Brno. Masarykova univerzita. [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: is.muni.cz

VRANÍKOVÁ, Radmila. Kroměřížští stavitelé a jejich díla 1. poloviny 20. století. Kroměříž. 2005.  14 s.