ENKM Objekty Budovy Ventrubovský dům - hotel Haná

Ventrubovský dům - hotel Haná

Velké náměstí 110/57

Autor

Gustav Meretta

Komentář

MonumNet uvádí čo. 22

Postaven byl v 16. stol.
Devastujícími přestavbami v letech 1956-1960 a 2000-2001 poškozený měšťanský dům s částečně dochovanou historickou dispozicí v přízemí. Po Merettově klasicizující úpravě průčelí dnes pomalu není stopy. Od poslední nedokončené rekonstrukce je chátrající objekt prázdný a působí jako memento podnikatelské zvůle a netečnosti vůči kulturním hodnotám.

Dům je dnes v soukromých rukou. V r. 2010 se podařilo objekt zajistit, aby nedocházelo k další devastaci. Dům je však prázdný.

NPÚ

17830/7-6009, 1000128497

Ústřední seznam kulturních památek

17830/7-6009, 1000128497
, zdroj: Patka 5. 2. 2022
zdroj: Patka 5. 2. 2022

Informační smaltované tabulky

Hotel Haná

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.