ENKM Ulice a náměstí Velké náměstí

Velké náměstí

RÚIAN: 240575

Historické názvy

Významné budovy

Canevalův dům, č. p. 45/35
Dům U zlaté hvězdy, č. p. 23/7
Dům U zlatého jelena, č. p. 50/45
Dům U Zlatého kohouta, č. p. 21/3
Dům U zlatého lva - lékárna, č. p. 106/49
Dům U zlatého slunce - Velké nám., č. p. 34/13
Dům U zlatého stromu, č. p. 47/39
Dům zvaný Babirádovský - Velké nám., č. p. 36/17
Dům zvaný Generalhaus (Obecní dům)- Velké nám., č. p. 33/11
Hejtmanský dům (Syrakovský) - Velké nám., č. p. 40/15
Hotel Central, č. p. 37/19
Lontanův dům - Velké nám., č. p. 42/29
Měšťanský dům - hotel Bouček, č. p. 108/53
Měšťanský dům - hotel La Fresca, č. p. 109/55
Měšťanský dům - Neyberovský, č. p. 105/47
Měšťanský dům - Velké nám., č. p. 22/5
Měšťanský dům - Velké nám., č. p. 44/33
Měšťanský dům - Velké nám., č. p. 46/37
Měšťanský dům - Velké nám., č. p. 48/41
Měšťanský dům - Velké nám., č. p. 49/43
Měšťanský dům - Velké nám., č. p. 107/51
Měšťanský dům (novostavba) - Velké nám., č. p. 35/15
Minikátorský dům - dům P.J. Vejvanovského, č. p. 112/61
Muzeum Kroměřížska - Památník Maxe Švabinského, č. p. 38/21
Pivovar Černý orel - Wechova lékárna (Lékárna U černého orla), č. p. 24/9
Radnice, č. p. 115/1
Regentský dům - Velké nám., č. p. 39/23
Rottalovský dům - Velké nám., č. p. 43/31
Ventrubovský dům - hotel Haná, č. p. 110/57
Vrchnostenský dům - Renthaus, č. p. 41/27

Školy

Církevní základní škola Kroměříž, Velké náměstí 49/43

Sochy

Mariánský sloup - Velké nám.

Pamětní desky

Breitenbacher Antonín, Velké náměstí 39/23
Land Robert, Velké náměstí 34/13
Milíč Jan z Kroměříže, Velké náměstí
Procházka Antonín, Velké náměstí 44/33
Tyrš Miroslav, Velké náměstí 47/39
Vejvanovský Pavel Josef, Velké náměstí 112/61
Borovský Karel Havlíček, Velké náměstí 108/53
Brauner František Augustin, Velké náměstí 109/55
Klub slovanských poslanců, Velké náměstí 50/45
Lontanův dům - Velké nám., Velké náměstí 42/29
Pinkas Adolf Maria, Velké náměstí 22/5
Nezapomeneme, Velké náměstí 115
Výročí osvobození města, Velké náměstí 33/11
Lavička Václava Havla, Velké náměstí
Strom milénia, Velké náměstí

Informační smaltované tabulky

Regentský dům, Velké náměstí 39/13
Hejtmanský dům, Velké náměstí 40/15
Šenkovní dům U Zlatého stromu, Velké náměstí 47/39
Hotel Haná, Velké náměstí 110/57
Radnice, Velké náměstí 115/1
Dům Rottalovský - Velké nám., Velké náměstí 43
Dům zvaný Babirádovský, Velké náměstí 36/17
Dům zvaný Generalhaus, Velké náměstí 33/11
Lékárna U zlatého lva, Velké náměstí 106/49
Minikátorský dům, Velké náměstí 112/61
Hostinský dům U zlatého jelena, Velké náměstí 50/45
Dům U černého orla, Velké náměstí 24/9
Památník Maxe Švabinského, Velké náměstí 38/21
Rožní dům proti zámku (Vrchnostenský dům - Renthaus), Velké náměstí 41/27
Šenkovní dům I. třídy (Canevalův dům), Velké náměstí 45/35

Kašny

Kašna s puttem na delfínu (Velké nám.)

Pomníky

Jan Milíč z Kroměříže