ENKM Osobnosti Václav Matyáš Gurecký

Václav Matyáš Gurecký

Datum a místo narození

* 4. 8. 1705, Přerov

Datum a místo úmrtí

† 25. 6. 1743 (37 let), Olomouc

Obor působení

hudba

Vzdělání

1718 piaristický seminář v Kroměříži, zpíval v chlapeckém sboru - základ hudebního vzdělání
1724 hudební preceptor v semináři
hudebně vzdělával u císařského dvorního skladatele Antonia Caldary ve Vídni na náklady kardinála

Zaměstnání

1729 byl přijat do služeb kardinála Wolfganga Hannibala Schrattenbacha
1736 kapelník v katedrále sv. Václava v Olomouci

Rodina

Působil(a)

Kroměříž, Olomouc

Komentář

psal opery a oratoria
byl barokním skladatelem, skladby se nedochovaly

Pohřben(a)

Kroměříž, kostel Nanebevzetí Panny Marie (pohřben v kryptě), poloha hrobu na mapě

Zdroje

Václav Matyáš Gurecký. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-12-2]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 2. 9. 2022