ENKM Ulice a náměstí Zborovská

Zborovská

RÚIAN: 240664

Historické názvy

Významné budovy

Městské hradby

Kříže

Poklona - Mariánov