ENKM Ulice a náměstí Vejvanovského

Vejvanovského

RÚIAN: 240532

Pojmenována po osobnosti: Pavel Josef Vejvanovský

Historické názvy

Významné budovy

Blok obytných domů - Lorenc, Roch, Soukup, Huráb, č. p. 468/10

Školy

Mateřská škola (zrušena), Vejvanovského 465/16

Sochy

Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého

Erby

Pavlovský Stanislav - pylon na Vejvanovského ul., Vejvanovského

Pylony

Pylon

Kříže

Kříž - Vejvanovského