ENKM Ulice a náměstí Ulička

Ulička

RÚIAN: 240494

Historické názvy

Kaple

Kaple svaté Barbory