ENKM Ulice a náměstí U Trati

U Trati

RÚIAN: 771023

Historické názvy

Významné budovy

Městské hradby

Kříže

Poklona - Mariánov