ENKM Ulice a náměstí U Trati

U Trati

RÚIAN: 771023

Historické názvy

Kaple

Kaple svaté Barbory